Veebiviktoriinidel osalemine ja võistlusteks harjutamine on nüüdsest imelihtne

SEB Panga toel loodud Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkond on praeguseks töös olnud veidi vähem kui pool aastat. Selle ajal jooksul on keskkonnas toimunud kaks osalejaterohket veebiviktoriini. Peale võistlemise saab viktoriinide keskkonda kasutada ka õppimiseks. Uuteks viktoriinideks valmistumiseks on õpilastele lahendamiseks üles laetud hulgaliselt harjutusülesandeid.   

Kiil

Veebivõistluste hooaja avas 13. veebruaril teaduskooli 55-aastase ajaloo jooksul esmakordselt toimunud lingvistikaviktoriin Kiil. Pooletunnise võistluse käigus lahendasid 5.–8. klassi õpilased 17 ülesannet erinevate keelenähtuste ning keelte kohta. Näiteks tuli huulte asendi järgi ära tunda m-häälik või lahendada ülesanne Kihnu saare ilmakaarte kohta. Iga ülesanne pakkus osalejatele avastamisrõõmu ning andis aimu sellest, kui erinevad on maailma keeled.

Lingvistikaviktoriinil pani oma keeleteaduse alased teadmised proovile 1053 osalejat 73-st koolist üle Eesti. Paremusjärjestus selgitati välja klasside kaupa. Kiilil kogutud punkte näeb iga õpilane viktoriinide keskkonda sisse logides. Võistluse täielikud tulemused ja ülesanded koos lahendustega leiab teaduskooli kodulehelt.

Kiil on heaks ettevalmistuseks neile, kes soovivad alates 9. klassist lingvistikaolümpiaadil osaleda. Hetkel on viktoriinide keskkonnas lahendamiseks 30 lingvistikaülesannet.

Pulsar

Märtsikuu alguses toimus viktoriinide keskkonnas astronoomiaviktoriin Pulsar, mis sel aastal tähistab oma viiendat minijuubelit. Võistlusel osales pea 1300 4.–12. klassi õpilast. Osalejate hulgas oli neidki, kel kool juba lõpetatud.

Viktoriini läbiviimine teaduskooli uues keskkonnas võimaldas kasutada senisest laiemat küsimuste vormi. Pulsaril osalejatel tuli 40 minuti jooksul leida 30-40 küsimusele eri meetodeid kasutades etteantud valikute hulgast õige vastus. Viktoriinil võisteldi kolmes vanuserühmas: 5.–7., 8.–9. ning 10.–12. klass. Kui nooremad lapsed pidid järjestama planeete, siis vanematel õpilastel tuli ära tunda ka pildil kujutatud pulsartäht. Samuti ei jäänud puutumata Eesti vanarahva tähetarkused ja paljud muud teemad. Kõikide osalejate tulemused on avaldatud lehel https://www.teaduskool.ut.ee/et/pulsar. Järgmise aasta võistluseks harjutamiseks on viktoriinide keskkonnas 335 astronoomiateemalist ülesannet.

Kaval-Ants ja Spekter

Lähiajal toimub keskkonnas kaks online-võistlust: 30. märtsil alustab 3.–5. klassi matemaatikavõistlus Kaval-Ants; 28. aprillil on kõik 8.–12. klassi õpilased oodatud füüsikaviktoriinile Spekter. Võistlus toimub kahes vanuserühmas: 8.–9. klass ja 10.–12. klass. Mõlemal vanuserühmal tuleb lahendada 40 ülesannet. Füüsikaviktoriin Spekter toimus esimest korda 2015. aastal. Huvilisi ootab viktoriinide keskkonnas 164 harjutusülesannet, mis on pärit eelmiste aastate võistlustelt.

Hiljuti lisandus viktoriinide keskkonda võistluse tagasiside vaade. See tähendab, et õpilane näeb avalehel sisse logides kõiki võistlusi, millest ta on seni osa võtnud. Võistlusele klikkides avaneb tagasiside vaade, kus õpilane näeb iga ülesande juures saadud punkte, enda pakutud vastust ja õiget vastust. Ootame kõiki veebiviktoriinidel osalenud õpilasi viktoriinid.ee keskkonda oma tulemusi analüüsima!

Matemaatika harjutusülesanded

Lisaks veebivõistlustel osalemisele ja ettevalmistusele saavad õpilased teaduskooli viktoriinide keskkonnas lahendada ka mitmesuguseid matemaatikaülesandeid. Näiteks leiab keskkonnast hulgaliselt 7.–9. klassile mõeldud  harjutusülesandeid, mis on kokku pandud viimase 10 aasta matemaatikaolümpiaadi piirkonnavooru esimese osa ülesannete põhjal.

Teaduskooli e-õppekeskus on uus keskkond, mille eesmärk on säilitada, uuendada ja digitaliseerida teaduskooli koolitusmaterjale ning pakkuda neid võimalikult mugavaks ja efektiivseks õppimiseks noortele üle Eesti. E-õppekeskus on valminud SEB panga toel. Pank pakub lehel nii rahatarkusealaseid- kui ka investeerimiskursuseid, mida õpilane saab läbida nii üksinda kui ka klassikalise klassi õppetöö raames.