Kursuse eesmärgiks on erinevate ülesannete komplektide läbilahendamise teel julgustada õpilasi keemiavõistlusteks iseseisvalt ettevalmistuma ja regulaarselt ülesandeid lahendama.

See kursus on Sulle, kui

  • õpid gümnaasiumis või põhikooli lõpuklassis,
  • oled juba osalenud keemiaolümpiaadil,
  • tahad valmistuda rahvusvahelisteks keemiavõistlusteks ning treenida ülesannete lahendamise oskust.

Kursuse läbinud õpilane oskab lahendada kursusel käsitletud teemadega seotud ülesandeid ja oskab kasutada üldiseid olümpiaadiülesannete lahendamise meetodeid ja võtteid.

  • Keemia
  • 21 september, 2020
  • 9.-12. klass
  • 6 EAP EAP
  • Ettevalmistus võistlusteks
  • tasuta
Loe lisaks (PDF)