Kursuse eesmärk on arendada õpilaste uurimistöö-alaseid pädevusi ja toetada õpilaste valmisolekut uurimistöö eesmärgipäraseks läbiviimiseks.

See kursus on sulle, kui:

  • õpid kas 10. või 11. klassis,
  • soovid teha uurimistööd humanitaarvaldkonnas,
  • sind huvitab ajalugu, keeleteadus või Eesti kultuur.

Kursuse läbinud õpilane teab uurimistöö põhimõtteid ja oskab leida teemakohast erialakirjandust ja/või allikaid. Ta oskab kasutada nõuetekohast viitamist ning teab ja järgib uurimistöö eetikat. Samuti oskab leida ja sõnastada uurimisteema ühes valdkonnas, oskab sõnastada uurimistöö uurimisprobleemi(d), eesmärgi ja/või hüpoteesi. Oskab leida ja sõnastada uurimistöö teostamiseks sobiva metoodika ning oskab uurimistöö andmeid analüüsida ja kriitiliselt tõlgendada.

  • Humanitaaria
  • 17 veebruar, 2020
  • 10.-11. klass
  • 2 EAP
  • Kooliprogrammi süvendav
  • 20 €
Loe lisaks (PDF)