Füüsikaviktoriinil Spekter pani klaasprisma ülesanne osalejad ajusid ragistama

Aprilli lõpus toimunud füüsikaviktoriinil Spekter saavutas nooremas vanuserühmas parima tulemuse Roosi Värv Tallinna Rahumäe Põhikooli 9. klassist. Vanema vanuserühma parim oli Andres Alumets Pärnu Koidula Gümnaasiumi 12. klassist. Kokku osales viktoriinil 946 õpilast.

8.–12. klasside füüsikahuvilisi õpilasi koondaval veebiviktoriinil tuli osalejatel 45 minuti jooksul vastata 40 valikvastustega küsimusele. Spektri korraldaja Ly Sõõrdi sõnul sai tänavu ülesannete hulka lisatud ka mõned lihtsamad küsimused, kuid üldjoontes oli ülesannete raskusaste üsna sarnane eelmistele aastatele. Kõige raskemaks osutus järgnev klaasprisma ülesanne. Õige vastus on märgitud paksus kirjas.

Klaasprisma

Illustratsioonil on kujutatud pealtvaade klaasprismast, mis on saadud korrapärasest kolmnurksest prismast, millest on ära lõigatud kolm väiksemat korrapärast kolmnurkset prismat. Selle klaasprisma ühele külgtahule on suunatud valge valguskiir, mis on selle külgtahuga risti ja läbib ristlõike vastava külje keskpunkti. Mis on sellel pildil valesti?

A.           Midagi ei ole valesti, kõik on õige.
B.           Prismast läbi mineva ja väljuva valguse spektrivärvid peaksid olema vastupidises järjestuses.
C.           Prismast väljuvad spektrivärvid peaksid olema üksteise suhtes paralleelsed.
D.           Valge valguskiir peaks väljuma paralleelsest külgtahust ilma spektriks lahutumata.

„Selle ülesande tekst tundus ehk õpilastele matemaatiliselt keerukas, kuid tegelikult oli tegemist üsna lihtsa ülesandega – valguskiir langeb klaasi pinnale risti ja õpilased pidid analüüsima, kuidas see valguskiir prisma sees edasi liigub ning kuskohast väljub,“ rääkis Sõõrd. „Kõik on harjunud sellega, et prisma lahutab valge valguskiire spektriks ja ülesande joonis tundub esmapilgul harjumuspärane. Siinkohal tuleb aga lähtuda sellest, millise nurga all valguskiir prisma külgtahu suhtes prismasse siseneb,“ selgitas ta.

Kahetsusväärselt oli ühe ülesande õige vastus süsteemis loetud valeks (kala ülesanne) ja seetõttu tuli tulemused ümber arvutada. Auhinnasaajate nimekirja see kuigipalju ei muutnud.

Teaduskooli kodulehel avalikustame füüsikaviktoriini iga klassi paremiku tulemused.

Tulemused

Diplomid ja auhinnad toimetatakse õpilasteni juunikuu jooksul. Osalejad saavad oma tulemustega tutvuda Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinikeskkonnas. Sealt samast leiab ka selle ja eelmiste aastate küsimused.

Täname kõiki osalejaid!

Füüsikaviktoriini korraldas Tartu Ülikooli teaduskool ja toetas SEB.

Lisateave: Ly Sõõrd, füüsikaviktoriini Spekter korraldaja, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer, 528 5484, ly.soord@ut.ee